1. Donošenje Odluke o Završnom računu budžeta Grada Vršca za 2016. godinu.
2. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Vršca za finasiranje kapitalnih investicionih rashoda u 2017. godini;
3. Donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2017. godinu.
4. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Grada Vršca.
5. Donošenje Kadrovskog plana Gradske uprave Grada Vršca za 2017. godinu.
6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnoj svojini Grada Vršca u naselju Vojvodinci;
7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gudurici neposrednom pogodbom u javnoj svojini Grada Vršca.
8. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini u korist Tekekoma AD u naselju Veliko Središte.
9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka ispravke granica susednih parcela u naselju Vlajkovac.
10. Donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti na Trgu Nikole Pašića u javnoj svojini Grada Vršca.
11. Donošenje Odluka o postavljanju objekata na površinama javne namene.
12. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu.
13. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja;
14. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP „Drugi oktobar“ Vršac sa Zakonom o javnim preduzećima.
15. Donošenje Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Vršca za 2017. godinu.
16. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Saveta za međunacionalne odnose Grada Vršac.
17. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Vršca.
18. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

one × 4 =