Општинско веће општине Ковин одржало је у понедељак, 4. септембра шесту седницу актуелног сазива. Седницу је водила председница Сања Петровић, а на почетку је усвојен записник са претходног заседања од 3. августа.

 Општинско веће општине Ковин одржало је у понедељак, 4. септембра шесту седницу актуелног сазива. Седницу је водила председница Сања Петровић, а на почетку је усвојен записник са претходног заседања од 3. августа. 
Општинско веће општине Ковин одржало је у понедељак, 4. септембра шесту седницу актуелног сазива. Седницу је водила председница Сања Петровић, а на почетку је усвојен записник са претходног заседања од 3. августа. Већници су прихватили извештај о извршењу буџета општине Ковин за првих шест месеци ове године, а потом и извештај о раду и финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01-30.6.2017. године, уз извештај и информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања. Прихваћен је и Извештај о раду Просветног инспектoра за школску 2016/2017 годину. О овим темама коначно ће се изјашњавати одборници на наредној седници СО Ковин.На 6. седници донете су одлуке о давању на коришћење плутајућих објеката –понтона бр. 1 са приступним мостом и понтона број 2 Туристичкој организацији општине Ковин, а у циљу реализације туристичких садржаја и очувања дате јавне својине. На молбу Комуналца, а ради извршавања зацртаних програмских активности на одржавању зелених јавних површина на територији општине Ковин донета је Одлука о давању на коришћење две ротационе косачице јавном комуналном предузећу (косачице су у јавној својини, добијене раније из Покрајине).Донета је Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 2512 и 2513 КО Ковин (у Пролетерској улици у Ковину) и усвојен текст уговора о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин прикупљањем писаних понуда између Општине Ковин и Синише Думитруа из Ковина.Одлучено је о расписивању Огласа за прикупљање понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 9308/204, 9308/203 и 9309/1 КО Ковин. Реч је о парцелама у грађевинском реону у Блоку 116, радна зона у Ковину. Оглас ће бити објављен у листу „Дневник“ Нови Сад у среду, 06. септембра 2017, на огласној табли општине Ковин у ЈНА 5, као и на веб страници општине, www.kovin.org.rs.Општинско веће донело је Решење о давању сагласности на цене комуналних и других услуга ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.Донето је Решење о преносу дела апропријације у текућу буџетску резерву и употреби текуће буџетске резерве, а односи се на преусмеравање дела средстава опредељених у буџету 2017. за изградњу базена –  за II фазу изградње вртића (на локацијиу Другој МЗ у Ковину) и за санацију коловоза у Блоку 116. Како стоји у образложењу, мењају се приоритети у оквиру Буџета општине Ковин донетог за 2017, јер је израда пројектно-техничке документације и потребних дозвола за изградњу базена још у току, због чега неће у овој години бити употребљена раније опредељена средства за ту намену. С обзиром да постоји могућност преноса и употребе у оквиру текуће буџетске резерве, средства се усмеравају тамо где се пројекти реализују.Општинско веће донело је Решење о образовању Радне групе за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције Општине Ковин и именовању координатора, заменика координатора и чланова Радне групе. Радом ће координирати заменик председнице општине Зоран Николић, а ово тело има задатак да изради Нацрт ЛАП-а за борбу против корупције општине Ковин и достави га потом Већу, на даљу надлежност.Веће је решењима образовало и две комисије, за идентификацију и обележавање граница у КО Плочица и КО Скореновац, а донето је и Решење о поништавању решења Општинске управе Ковин, број 351-356/2017-IV.Прихваћени су нацрти решења о разрешењу вршиоца дужности директора и о именовању директора Установе социјалне заштите  Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин. У форми предлога, упућују се Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

13 − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.