Средства за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине

Право на Субвенцију  може остварити послодавац под условом:
1.    да има седиште или регистровану пословну јединицу на територији АП Војводине;
2.    да није смањивао број запослених на неодређено време, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају нормалне флуктуације запослених (престанак радног односа на одређено време, остваривање права на пензију и др.);
3.    да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
4.    да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,
5.    да се незапослено лице на дан подношења захтева налази на евиденцији Филијале НСЗ;
6.    да је незапосленом, за кога се тражи субвенција, радни однос на неодређено време код подносиоца захтева или повезаног лица, престао најмање шест месеци пре подношења захтева и
7.    да достави изјаву да ли постоји закључен колективни уговор код послодавца.

Право на Субвенцију не могу остварити:
1.    државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, задруге и удружења;
2.    подносиоци захтева који обављају делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења, шумарства (шифре 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 и 96.9);
3.    корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према даваоцима средстава, а уговорна обавеза је истекла, као и корисници средстава чија је ранија уговорна обавеза у току, а установи се да је редовно не извршавају;
4.    привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013).

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе и Покрајинском секретријату за привреду и туризам 021/487-4145, 487-4312 или 487-4313.

Рок за подношење захтева по Јавном позиву је 28. мај 2017. године.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

eleven + 18 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.