Loading...

Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa прeдузeтницимa, микрo и мaлим прaвним лицимa – приврeдним субjeктимa сa тeритoриje грaдa Пaнчeвa зa нaбaвку мaшинa и oпрeмe зa 2017. гoдину

Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa прeдузeтницимa, микрo и мaлим прaвним лицимa – приврeдним субjeктимa сa тeритoриje грaдa Пaнчeвa зa нaбaвку мaшинa и oпрeмe зa 2017. гoдину

Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину, предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме. Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава од значаја за унапређење пословне делатности. Детаљније информације о условима за учешће на Конкурсу, висини средстава која се додољују и документацији која се подноси, садржане су у Јавном конкурсу. Информације у вези са Јавним конкурсом можете добити у Секретаријату за привреду и економски развој, телефон: 013/361-353, особа за контакт Тања Темишварац, е-mail:  tanja.temisvarac@pancevo.rs.

1_Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa прeдузeтницимa, микрo и мaлим прaвним лицимa

2-Образац пријаве на конкурс

3- Критеријуми за вредновање пријаве

4_Изјаве

5_Уговор

6_Извештај број 1

7_Извештај број 2

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

3 + one =

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com