Општина Пландиште по програму INTERREG CBC РУМУНИЈА СРБИЈА за потребе пројекта за инклузивну заједницу покреће поступак Јавне набавке 22.06.2017-ТD01 за набавку минибуса. Датум oбјављивања: 11.08.2017.…

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ путује од места становања до места школе.…

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који СВАКОДНЕВНО путује од места становања до места школе.…

Општинска управа Пландиште расписује Jавни позив за доделу помоћи за финансирање трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика. Право на…