Набавка генералне поправке возила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој Позив за подношење понуда 81-2017 Конкурсна документација 81-2017 Одаберите платформу и поделите!

Правилником се ближe прoписуjу врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за…

Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавештава пољопивредне произвођаче са територије АП Војводине који желе да остваре беспровратна средстава Министарства пољопривреде и заштите животне…

Два пројекта одобрена Панчеву за наставак изградње фекалне канализације у Иванову и ЈабуциПокрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Град Панчево закључили су јуче…

Објављен нови правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима Министарство пољопривреде и заштите животне…

РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАГРАД ПАНЧЕВОСКУПШТИНА ГРАДАСАВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТБРОЈ:Панчево, 14.02.2017. године У намери да се правовремено и свеобухватно одговори на процес увођења родне перспективе у…

РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАГРАД ПАНЧЕВОСКУПШТИНА ГРАДАСАВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТБРОЈ: II-04-06-6/2017-11Панчево, 03.04.2017. године На основу чланова 38. и 50. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града…

У намери да се правовремено и свеобухватно одговори на проблем дискриминације, како у Републици Србији тако и у нашој локалној заједници, а имајући у виду…