Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 15. маја (понедељак) доспева друга рата за…

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа…