Становање уз подршку за младе и одраслe особе са интелектуалним тешкоћама, као превенција институционализације Позив за подношење понуда 216-2017 Конкурсна документација 216-2017 Одаберите платформу и…

У оквиру пројеката-манифестација у области заштите животне средине за 2017. годину „Дечији зелени караван“ , 17.11.2017. на дан еколошких покрета, деца из основне школе „Братство…

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене на делу кат. парцеле број 16097/7 и на кат.парцелама бр 16097/8 и 16097/10 ко панчево за…

Набавка услуге преноса података од уређаја за документовање саобраћајних прекршаја Позив за подношење понуда 234-2017 Конкурсна документација 234-2017 Одаберите платформу и поделите!