Општина Ковачица је, заједно са својим  партнером на пројекту Центром за социјални рад  Ковачица, 03.05.2017. г. одржала медијску презентацију пројекта „Побољшање услуга социјалне заштите за…