Дирекција за изградњу општине Ковачица објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– УСЛУГА НАДЗОРА, КОРДИНАЦИЈА ГРАДИЛИШТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА  РАДУ…