Дирекција за изградњу општине Ковачица објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– УСЛУГА НАДЗОРА, КОРДИНАЦИЈА ГРАДИЛИШТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА  РАДУ…

Национална служба за запошљавање-Филијала Панчево учествује у пројекту ЕУ „Помоћ теже запошљивим групама“ кроз реализацију услуге „Каравани запошљавања“, у оквиру које ће представници НСЗ у…