Vređanja, međusobne tuče aktivista, sve do napada na policiju ili gađanja jajima.. Kako kampanja za budućeg predsednika ulazi u poslednje dve nedelje, incidenti sve češći.