Lideri Evropske unije potpisali su danas Rimsku deklaraciju u kojoj se ističe princip Evrope u više brzina, koji podrazumeva da neke zemlje u pojedinim oblastima…